Prof. Dr. Meltem Ş. UCAL

Koordinatör

Meltem UCAL, Kadir Has Üniversitesi, Ekonomi Bölümü'nde ekonomi profesörüdür. 20 yıldan fazla bir süredir araştırma yapmaktadır ve alanında lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Ekonometri alanında almıştır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde derece ile tamamladıktan sonra, akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak başlamış ve 2000 yılına kadar görevini sürdürmüştür. ABD'de University of South Florida'da doktora programına devam etmiştir. Hochschule für Technik und Wirtschaft ve Zeppelin Universität'ta farklı zamanlarda Ekonometri dersleri veren Ucal, çeşitli AB ülkelerinde (örneğin Belçika, İspanya, İtalya, Macaristan, Danimarka, Portekiz) kısa bir süre misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2000 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi'nde çeşitli programlarda (Finans ve Ofis Yönetimi) ve bölümlerde başkanlık yapmanın yanı sıra birçok fakültede akademik ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. 2013 yılından bu yana İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademik kurul ve yönetim kurulu üyeliği, 2015 yılından bu yana da Uygulamalı Bilimler fakültesinde, 2015-2017 yılları arasında Hukuk fakültesinde yönetim kurulu üyesi görevlerinde bulunan Ucal, 2016-2017 yılları arasında İktisat bölüm başkanlığını yürütmüştür. Profesör Ucal, bazıları UNDP, H2020 MSCA-RISE ve diğerleri AB projesi olmak üzere uluslararası prestijli projeleri yönetmekte ve ERANET-Plus, H2020-Energy Calls, H2020-COST Action, TÜBİTAK gibi çeşitli projelerde de hakem olarak yer almaktadır. Ucal’ın 2014 yılında UNDP tarafından finanse edilen "Ev Aletleri Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Artırma" projesi, dünyada bir başarı öyküsü olarak seçilmiş ve UNDP web sitesinde 4 dilde (Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca) yayınlanmıştır. Profesör Ucal, SSCI ve SCOPUS'ta indekslenen Eurasian Business Review gibi birçok ulusal ve uluslararası derginin yayın kurulu üyesidir. Aynı zamanda pek çok ödülün de sahibidir. Kadir Has Üniversitesi'nden 2020 akademik üstün başarı ödülü almıştır. 2017 yılında, enerji konusundaki başarılı projesiyle, İstanbul Sanayi Odası tarafından “Enerji Verimliliği” için verilen bir akademik ödülün daha sahibi oldu. Ayrıca Kadir Has Üniversitesi tarafından, 2012 ve 2017 yıllarında “En İyi Ders Değerlendirme Puanı” ile iki eğitim ödülü aldı. Bunlara ek olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından açılan Ufuk2020 çağrıları için sunulan projeleri ile iki eşik üstü ödülü aldı. Profesör Ucal, Journal of Business Economics and Management, Emerging Market Finance and Trade, Turkish Studies, Applied Economics, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Environment, Development and Sustainability, Energy Economics, Energy Policy gibi prestijli akademik dergilerde 30'dan fazla makale yayınlamıştır. Ucal, "İklim Değişiklikleri ve Yeşil Boyut: Yeşil Ekonomi ve Yeşil Büyüme" ve "Yirminci Yüzyıla Bakarken Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırım" adlı iki kitap ile; "" adlı ortak yazarlı bir kitabın sahibidir. Yakın zamandaki araştırma alanları arasında; doğrudan yabancı yatırım, enerji ekonomisi (enerji yoksulluğu, verimlilik, tüketim) ve işgücüne katılım, yeşil büyüme ve sürdürülebilir kalkınma, cinsiyet ayrımı ve gelir eşitsizliği, uygulamalı ekonometri, mobbing konusunda farkındalık yaratma bulunmaktadır.Öneriler" adlı ortak yazarlı bir kitabın sahibidir. Yakın zamandaki araştırma alanları arasında; doğrudan yabancı yatırım, enerji ekonomisi (enerji yoksulluğu, verimlilik, tüketim) ve işgücüne katılım, yeşil büyüme ve sürdürülebilir kalkınma, cinsiyet ayrımı ve gelir eşitsizliği, uygulamalı ekonometri, mobbing konusunda farkındalık yaratma bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi: http://www.meltemucal.com

Dr. Deniz UGAN ÇATALKAYA

İş Hukuku Danışmanı

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında 2017 yılından bu yana öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Ugan Çatalkaya, aynı anabilim dalında 2008 yılında araştırma görevlisi olarak akademik yaşamına başlamıştır.

Dr. Ugan Çatalkaya, Galatasaray Lisesi (2003) ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2007) mezunudur. Jean-Monnet bursiyeri olarak gittiği Fransa’nın Paris şehrinde, yüksek lisansını Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde “Avrupa Birliği İş Hukukunda İş İlişkilerinde Eşitlik” konulu yüksek lisans teziyle tamamlamış; hukuk doktoru unvanına ise, Galatarasay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora programını tamamlayarak, daha sonra kitap olarak da yayımlanmış olan “İş Hukukunda Ölçülülük İlkesi” başlıklı teziyle hak kazanmıştır. Doktora araştırmaları sırasında TÜBİTAK Doktora Sırası Yurt Dışı Araştırma Bursu ile Paris Nanterre Üniversitesi IRERP Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuş; doktora sonrası ise bir yıl süresince Institut für Arbeitsrecht und Recht der Sozialen Sicherheit, Bonn Rheinische Friedrich-Wilhelms Üniversitesi’nde araştırmalarını sürdürmüştür.

Akademik çalışma alanı esas olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku olan Dr. Ugan Çatalkaya’nın akademik ilgi alanları arasında, Kıta Avrupası İş Hukuku ile karşılaştırmalı olarak iş hukukunun temel ilkelerinden olan dürüstlük, ölçülülük ve eşitlik ilkeleri, atipik ve üçlü iş ilişkileri ile genel olarak işçinin temel hakları ve özellikle işçinin özel yaşamı – iş yaşamı dengesi, kişisel verilerinin korunması, ulaşılabilir olmama hakkı gibi konular yer almaktadır.

Detaylı Bilgi: https://law.khas.edu.tr/en/academic/1733

Vildan DEMİRKIRAN

Proje Asistanı

Lisans derecesini 2013 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü'nden aldı. Mezuniyetinin ardından farklı STK'larda gönüllü olarak tercüman, gençlik çalışanı, araştırmacı ve proje asistanı olarak çalıştı. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında çeşitli ulusal ve uluslararası konferans, eğitim ve AB projelerinde görev aldı. Halen Kadir Has Üniversitesi'nde Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Master Programı’nda eğitimine devam ediyor.

Ceren TAKIMLI

Proje Asistanı

Lisans eğitiminin bir yılını Erasmus + programı kapsamında Philipps-Universität Marburg'da geçirdi ve 2017 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu kapsamında, toplumsal cinsiyet eşitliği projeleri üzerinde bir yıl çalıştıktan sonra, Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimine başladı.